Redovisningstjänster i Göteborg

Vi är en redovisningsbyrå som kan hjälpa dig att få ett bättre helhetsgrepp över företagets ekonomi

Kontakta oss

En erfaren redovisningsbyrå med över 50 års erfarenhet

För att kunna hjälpa dig som har ett företag erbjuder vi ett brett utbud av tjänster för att du ska få bättre kontroll över företagets ekonomi.
Vi förenklar din ekonomihantering genom smarta digitala verktyg i kombination med personlig kontakt och rådgivning. Vi stöttar dig så att du kan driva, effektivisera och utveckla ditt företag på bästa sätt. Vi har funnits i mer än 50 år och har under den tiden samlat på oss ovärderlig förståelse och kunskaper om våra kunder och deras behov samt förutsättningar

Bokföring

Bokföring kräver både kunskap och tar tid i anspråk. Om ditt företag inte har resurserna eller tiden så löser vi det åt dig. Vi hjälper dig att ta fram bokföringen löpande under året, redovisar moms etc. till myndigheter och håller dig uppdaterad om ditt företags utveckling. Bokföringsrapporterna är en viktig plattform för dig att fatta korrekta beslut kring utveckling och investeringar i ditt bolag. Om du har behov av hjälp med fakturering så hjälper vi gärna till med det också genom att lägga upp din företagslogotype i våra mallar och utforma fakturor efter dina önskemål.  Våra redovisningskonsulter har lång erfarenhet och håller sig ständigt uppdaterade med nya lagar och regler. Vår strävan är att tillsammans med dig sköta den löpande bokföringen så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt.

Löner

Vi hjälper dig få kontroll på tidrapporter, reseräkningar, bonusar och förmåner. Genom att överlåta löneadministrationen på våra konsulter har du alltid tillgång till rätt kompetens. Vi hanterar din löneadministration och har koll på gällande regler inom semesterlagar, sjukfrånvaro och föräldraledighet.

Bokslut

Vi erbjuder kompletta bokslut samt årsredovisning, oavsett bolagsform. Med vår expertkompetens hanterar vi hela processen från bokslutstransaktioner, värdering av tillgångar, upprättande av årsredovisning och deklaration. Vi håller oss uppdaterade på lagar, regler och riktlinjer så att ditt bokslut blir korrekt och inlämnat till myndigheterna i tid.  Vårt samarbete med en stor revisionsbyrå i Göteborg gör det också möjligt för oss att hänvisa till en auktoriserad revisor.

Årsredovisning

Årsredovisning är den offentliga dokumentation som visar företagets verksamhet och resultat för räkenskapsåret. En tydlig och rättvisande rapport är en bra plattform för framtida verksamhetsår och ger läsaren en överblick om företagets ambitioner och verksamhet.

Vi upprättar bokslut samt årsredovisningar med komplett dokumentation för små och medelstora företag i de flesta branscher. Vi ser till att kvalitén och samtliga uppgifter i ditt bokslut stämmer och levererar alltid årsbokslut och årsredovisningar av högsta kvalitet.

Deklarationer

Vi gör bolagets deklaration samt din privata deklaration. Vi hjälper till att ta rätt beslut och göra rätt avdrag. Samtidigt strävar vi efter att arbeta långsiktigt och strategiskt tillsammans med dig, för att garantera att du får en optimal skattestrategi för både dig och din verksamhet både nu och i framtiden.

Skattefrågor

Vi hjälper dig med alla frågor inom skatter och inkomstdeklarationer till både företag och privatpersoner. Vi hjälper dig med råd, konsultation och stöd kring avdrag och skatteplanering och hjälper dig att fatta rätt beslut. Vi har många års erfarenhet av kommunikation med myndigheter och domstolar. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi försäkra dig om att vi handlägger ditt skatteärende professionellt och med goda resultat.

Bolagsfrågor

Vi hjälper dig med allt inom bolagsfrågor som exempelvis nystart, ombildningar, fusioner, likvidationer samt övriga bolagsfrågor. Under företagets livstid kan många förändringar ske inom verksamheten.
Kanske vill du byta företagsnamn för att bättre förmedla företagets inriktning.
Kanske vill du förändra verksamheten så att bolagsordningen måste ändras.
Kanske vill du byta bolagsform eller slå ihop två bolag till ett.
Kanske du vill lägga ner bolaget genom frivillig likvidation.
Kanske vill du ha hjälp med överlåtelseavtal eller ett aktieägaravtal.
Oavsett vilka förändringar som sker inom företaget finns vi där för att hjälpa dig. Med vår erfarenhet och kompetens kan du lita på att vi löser dina bolagsfrågor smidigt och effektivt.

Starta eget-hjälp

Tänker du starta eget, då har du förmodligen massor av frågor och funderingar. Vi hjälper och vägleder dig genom hela processen. När ett företag startas är det många beslut som ska fattas som exempelvis vilken bolagsform företaget ska ha, hur verksamheten ska finansieras och hur ett eventuellt delägande fördelas. Många beslut som fattas i början kan få en större tyngd i framtiden för verksamheten. Vi hjälper dig att få en problemfri start på goda grunder med företaget så att du som företagare kan koncentrera dig på verksamheten.