Hurtigs Revisionsbyrå AB har funnits sedan 1969 och består nu av en auktoriserad revisor, två godkända revisorer samt två redovisningsekonomer. Vi samarbetar med experter inom ett flertal olika områden och är medlemmar i FAR.

Vi är en revisionsbyrå som arbetar med små och medelstora företag inom de flesta branscher, företrädesvis i Göteborgsområdet.

Kontakta oss

Eftersom vi ofta arbetar med fåmansföretag har vi stor erfarenhet av att ta ett helhetsgrepp över företagets och ägarens ekonomi. Vi vet också därigenom betydelsen av lättillgänglighet och hög personlig service. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal som kan spara Dig pengar och lösa Dina problem.

Vi arbetar inom följande områden:
  • revision
  • årsredovisningar
  • bokslut
  • redovisning
  • bokföring
  • deklarationer
  • skattefrågor
  • bolagsbildning
  • bolagsärenden
  • starta eget hjälp  


© Hurtigs Revisionsbyrå AB